Giỏ hàng

Công bố ATTP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NGUYÊN

(Giấy phép CS đủ ĐK sản xuất và Công bố ATTP)

1. Giấy phép CS đủ ĐK sản xuất, đóng gói Trà và Cà phê.

    + Giấy phép CS đủ ĐK sản xuất, đóng gói Trà và Cà phê.    

2. Công bố sản phẩm Cà phê.

    + Tự công bố sản phẩm Cà phê pha phin Q1

3. Công bố sản phẩm LATTEA.

    + Tự công bố sản phẩm Lattea Socola Dâu

    + Tự công bố sản phẩm Lattea Socola Dừa

    + Tự công bố sản phẩm Lattea Socola Bạc Hà

    + Tự công bố sản phẩm Lattea Sầu Riêng

    + Tự công bố sản phẩm Lattea MATCHA Dừa

4. Công bố sản phẩm Trà Ngũ Phúc.

    + Tự công bố sản phẩm Trà Ngũ Phúc Hoa Nhài

    + Tự công bố sản phẩm Trà Ngũ Phúc Hoa Cúc Mật Ong

    + Tự công bố sản phẩm Trà Ngũ Phúc Quế Hoa Mật Ong

    + Tự công bố sản phẩm Trà Ngũ Phúc Hoa Hồng