Giỏ hàng

Bộ sưu tập Freeze and Lattea

ĐÁ XAY CHOCOLATE (tất cả bộ sưu tập ...)

 1. Freeze Choco Dâu Tây
 2. Freeze Choco Bạc Hà
 3. Freeze Choco Dừa
 4. Freeze Sầu Riêng

ĐÁ XAY MATCHA (tất cả bộ sưu tập ...)

 1. Freeze Matcha Sentos Dâu Tây (chi tiết ...)
 2. Freeze Matcha Sentos Bạc Hà (chi tiết ...)
 3. Freeze Matcha Dừa
 4. Freeze Matcha Sentos Gạo Lứt (chi tiết ...) 

LATTEA CHOCOLATE (tất cả bộ sưu tập ...)

 1. Lattea Choco Dâu Tây (nóng/đá)
 2. Lattea Choco Bạc Hà (nóng/đá)
 3. Lattea Choco Dừa (nóng/đá)
 4. Lattea Sầu Riêng (nóng/đá)

LATTEA MATCHA (tất cả bộ sưu tập ...)

 1. Lattea Matcha Dâu Tây (nóng/đá) 
 2. Lattea Matcha Bạc Hà (nóng/đá)
 3. Lattea Matcha Dừa (nóng/đá)
 4. Lattea Matcha Gạo Lứt (nóng/đá)